BGRegistar.com

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ - Мисия, ценности, визия

Мисия, ценности, визия

 

 

Мисията на Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна е да отговоря на обществените потребности от висококвалифицирани медицински и управленски кадри в здравеопазването и в социалната сфера, в съответствие с националните стратегии за развитие на образованието и здравеопазването и международните стандарти.

 

 

 

МУ-Варна развива фундаменталната и приложната изследователска дейност, иновации и нови технологии, както и спомага за подобряване здравето на нацията в партньорство с останалите звена в здравната система.

 

 

 

При изпълнението на своята мисия Университетът се ръководи от своите основни ценности: 


- осигуряване на стабилна среда за обучение, практика и живот на студентите

 


- гарантиране на научен и преподавателски потенциал

 

 

- достъпност и равнопоставеност

 

 


- възможности за развитие

 

 

- уважение на академичните традиции

 

 


Визията на Университета е да бъде национално признат лидер в академичното обучение и научните изследвания, имащи съществен принос за подобряване здравето на нацията, технологичния прогрес и качеството на живот.

 

 

Контакти

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ

Варна, ул. Марин Дринов № 55
052677050
052650019