BGRegistar.com

ДОЦ. Д-Р УГРИНОВ - Разработки

Разработки

По-значими разработки


Конструиране, изследване, изпитване и внедряване в производство на обработващи центри:
Вертикален ОЦ РВ 501.16/24.


Вертикална безконзолна фрезова машина с ЦПУ ФБ 501.


Вертикален обработващ център РВ 501.24 с палетен магазин за безлюдна технология.


Хоризонтален обработващ център ЦМ 040.


Хоризонтален обработващ център ЦМ 080.


Гъвкав автоматизиран моул за обработка на призматични детайли на базата на хоризонтален обработващ център ЦМ 100 М.


Гъвкава автоматизирана производствена система ГАПС-ПКД-2.


Хоризонтален обработващ център ЦМ 063.


Хоризонтален обработващ център ЦМ 050.


Хоризонтален обработващ център ЦМ 081.


Прецизен обработващ център ЦМ 020.01 и ЦМ 020.02.


Модул инструментален с винтов магазин МИВ 50.21.


Методи и средства за изпитване на обработващите центри на статична стабилност.


Информационен сайт "Металорежещи машини с ЦПУ" www.ugrinov.com. В него се предоставя  информация за устройството, работата, програмирането, съпротивителните свойства на металорежещите машини с ЦПУ, тяхната история и развитие.

 

Дава се информация за производителите на машини в България, Европейския съюз, Русия, Азия, САЩ, Канада и Бразилия. Предлагат се аналитични статии, консултации и курсове за повишаване на квалификацията в областта на металорежещите машини с ЦПУ.

Контакти

ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН УГРИНОВ

София, Студентски град, бл.16, ниско тяло, каб. 1611, Колеж по енергетика и електроника