BGRegistar.com

ОУ ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

Информация

ОУ ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

 Основно училище Епископ Софроний Врачански е създадено през 1941 година от родолюбиви българи. Училището посрещна достоен 70 годишен юбилей и в него се обучават 526 ученика, обхванати в 24 паралелки в начален и прогимназиален етап на образование. 

Училищната стратегия е насочена към създаване на личности с въображение и духовност, с общи професионални умения, с афинитет към самостоятелно учене, водещи пълноценен начин на живот и личности с европейско самочувствие и национално достойнство. 
  Верую и цел на педагогическата колегия е оптималното развитие на заложбите на всяко дете, с цел подготовка на здрави и издръжливи психически и физически граждани, с развит интелект и творчески качества. 
 Приоритети на образователната политика на Основно училище Епископ Софроний Врачански са: 
Осъществяване на държавната политика за реформи в областта на образованието, за качествена общообразователна и професионална подготовка, съгласно нормативните документи и държавните образователни изисквания, ценностно възпитание на подрастващото поколение в национално достойнство и европейско самосъзнание. 
В стремежа да се изгради съвременен облик на училището чрез обновяване на материалната база, превръщайки го в територия желана за учениците, училището работи по проекти, последните от които съвместно със Свободен младежки център – Видин и обхвана 270 ученика в 18 извънкласни форми организирани по клубове. 
 Педагогичекият екип приветства всяка идея, която би допринесла за откриване на заложбите и възможностите на обучаваните от него ученици. В навечерието на 70-годишният юбилей ние, учителите, си позволяваме да напомним на уморените, че в търсенето на знания и светлина са на прав път, да уверим дръзките, че нещата се проверяват чрез неумолимия закон на времето, да убедим младите, че няма нищо по-ценно от това човек да познава рода и историята си и да жадува за знание.

Контакти

Основно училище Епископ Софроний Врачански

Видин, кв. Нов път, ул. Бачо Киро 10