BGRegistar.com

6 ПУ

Информация

6 ПУ

Мисия: Качествено обучение и развитие на ученици с:

Цели: В процеса на обучение и възпитание водещо за нас е:

  • формирането на положителни нагласи
  • навици за самостоятелност и увереност
  • формиране на социални умения
  • усвояване на знания и умения, съобразени с индивидуалните способности и потребности на учениците в духа на демократичните, хуманни ценности и добрите европейски практики в специалното образование.

Ние вярваме, че всяко дете има потенциал. Напредъкът на вашето дете е приоритет за нас.

Контакти

6 ПУ

София, ул. Русалийски проход №12