BGRegistar.com

122 ОДИТ ЕООД

Информация

122 ОДИТ ЕООД

122 Одит ЕООД е фирма със седалище град Търговище.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

122 Одит ЕООД предлалага висококачествени счетоводни услуги и консултации, абонаментно счетоводно обслужване на юридически и физически лица, публикуване на годишни финансови отчети.


Извършва регистрирация на юридически лица с нестопанска цел - фондации или сдружения.

 

Консултации по изготвяне и сключване на търговски договори, както и други договори, свързани с работата на вашата фирма.

 

122 Одит ЕООД разполага с квалифициран екип с богат опит в сферата на счетоводните услуги, който работи за Вас и успеха на Вашия бизнес. 

 

122 Одит ЕООД предлага :


Счетоводни услуги.


Абонаментно счетоводно обслужване.


Изготвяне на отчети - счетоводни, деловодни, годишни и междинни.


Изготвяне на индивидуален сметкоплан.


Изготвяне и водене на счетоводни регистри.


Ежедневен счетоводен контрол.


Обработка на месечни фактури.


Организиране на индивидуален сметкоплан.


Изготвяне и представяне на ДДС декларации.


Изготвяне и електронно подаване на месечните справки - декларации по ЗДДС.


Подаване на информация, свързана със системата Интрастат.


Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на фирмата.


Годишно приключване на финансовата година по Националните счетоводни стандарти, съгласно условията на договор за счетоводно обслужване.


Консултантски услуги.

 

Контакти

122 ОДИТ ЕООД

Търговище, ул. Лилия 3
060178451
0896838808