BGRegistar.com

ЮРИЙ ГАГАРИН АД - Мисия

Мисия

ЮРИЙ ГАГАРИН АД

Юрий Гагарин АД се стреми да запази своята лидерска позиция в производството на опаковки от картон и хартия и филтри за цигари, както на българския, така и на междунаропдния пазар.

 

Компанията провежда политика на :

 

 • Отговорност към своите клиенти.
 • Продукция, отговаряща на най - високите стандарти в световен мащаб.
 • Отговорност към корпоративните ценности.
 • Устойчиво развитие чрез технологично обновление и продуктово развитие.
 • Мотивация на работниците и служителите и социална отговорност към тях.
 • Опазване на околната среда.

 

Предпочитанията на клиентите и потребностите на пазара определят политиката на дружеството за осъществяване на ефективни и иновативни инвестиции в :

 

 • Нови технологии и високопроизводителни печатни машини.
 • Ново оборудване за довършителните полиграфически операции.
 • Производството на специфични филтри - с активен въглен и "рецес" филтри.
 • Инфраструктурни проекти и преструктуриране на материалната база.
 • Управление на бизнес процесите (ERP).
 • Повишаване на квалификацията и развитието на персонала.


Общият размер на инвестиците за периода 2005 - 2011 година надхвърля 40 милиона лева.

 

Контакти

ЮРИЙ ГАГАРИН АД

Пловдив, ул. Рогошко шосе 1
032907368
0887211455
032945405