BGRegistar.com

ЮРИЙ ГАГАРИН АД

Информация

ЮРИЙ ГАГАРИН АД

ЮРИЙ ГАГАРИН АД е фирма със седалище град Пловдив, ул. Рогошко шосе 1.

 

Предприятието е създадено през 1964 година като единствен производител на територията на България на печатни опаковки от картон и хартия, филтри за цигари, резервни части, нестандартно оборудване и рециклиране на машини за цигарената и тютюневата промишленост.

 

През 1993 година е преобразувано в акционерно дружество като правоприемник на комбинат Юрий Гагарин - Пловдив и на съответната част от активите и пасивите на Стопанско обединение Булгартабак София. Юрий Гагарин АД е едно от първите акционерни дружества, чиито акции са регистрирани на българската фондова борса от 1998 година.

 

До 2006 година, Юрий Гагарин АД е дъщерно дружество и част от група Булгартабак холдинг АД, София, когато бе извършена продажба на притежаваните от Булгартабак холдинг АД акции в капитала на Юрий Гагарин АД.

 

Днес Юрий Гагарин АД е водещ производител на многоцветни печатни опаковки и етикети от картон и хартия за цигарената, хранителната, козметичната и други промишлености и на филтри за цигари за цигарената промишленост.

 

Разполага с производствена база и административни сгради, разположени на площ от 26 000 кв.м. в северната индустриална зона на град Пловдив.

 

Компанията се стреми да бъде добър бизнес партньор, осъществявайки дейността си отговорно, развивайки продуктите си в глобален аспект, осигурявайки най - доброто за своите клиенти.

 

Контакти

ЮРИЙ ГАГАРИН АД

Пловдив, ул. Рогошко шосе 1
032907368
0887211455
032945405