BGRegistar.com

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС AД - Услуги

Услуги

Услуги в отправен пункт:

 

Митническо агентиране при износ

Управление на поръчки

Специализирани услуги за търговците на дребно

Избор на доставчици

Управление на наличности

 

Транспортиране на товари:

 

Въздушен транспорт

Морски транспорт

Автомобилен и железопътен транспорт

Мултимодален транспорт

 

Услуги в крайна дестинация:

 

Пристанищна и морска логистика

Митническо агентиране при внос

Контейнерни превози и логистично управление

Вътрешни превози и управление на товари

 

Услуги по дистрибуция и складиране:

 

Логистично управление и 3PL услуги

Услуги по дистрибуция

Услуги по складиране

Специализирани услуги по складиране

Свободен склад

Митнически склад

Услуги за стоки с температурен режим

 

Услуги за проектни и насипни товари:

 

Услуги за проектни товари

Услуги за насипни товари

 

Управление на доставките:

 

4PL/LLP дейности

Онлайн решения

Доставки до врата

Прогнози и мултивариационни симулации

Услуги с добавена стойност

 

Управление на отпадъците:

 

Обратна логистика

Програми за управление на ОЕЕО

Контакти

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕС СИ ЕС ЕООД

София, ул. Продан Таракчиев 12
024463200
024463399