BGRegistar.com

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ГРАМАТИКОВО

Информация

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ГРАМАТИКОВО

Държавно ловно стопанство Граматиково се намира в сърцето на Странджа планина, сред красивите величествени дъбови и букови гори.

 

На отстояние само 95 километра от летище Бургас и 550 километра от аерогара София.

 

Територията му е хълмисто - планинска, с ниски заравнени била, прерязани от дълбоки долове.

 

Най - високата точка в района е връх - 487 м н. в. в местността Телечарника, а най - ниската - 45 м н. в. край живописната река Велека.

 

Площта на ловното стопанство е 31 038 хектара, с горска територия - 21 071 хектара.

 

Най - характерни представители на животинския свят, обект на лов в района на стопанството са благороден елен, дива свиня, сърна, вълк, лисица, чакал, дива котка и горски бекас.


Най - често срещащите се дървесни видове са дъб - благун, зимен дъб, източен бук, цер, габър, трепетлика и други.

 

От растителните видове на територията на стопанството се срещат - странджанската зеленика, странджанска боровинка, калуна, странджанско бясно дърво, обикновен тис и други.


Годишното ползване на дървесина в стопанството е около 32 000 пл. мЗ.


На територията на ТП държавно ловно стопанство Граматиково се намира горски разсадник - дендрариум на редки и екзотични растителни и дървесни видове.


Част от територията на ловното стопанство е включена и в Природен парк Странджа.

 

На територията на стопанството се намират и следните защитени територии - резерват Тисовица и защитената местност Парория.

 

Като териториално поделение на Югоизточно държавно предприятие град Сливен, ДЛС Граматиково поддържа контакти с контролният орган Регионална дирекция по горите в град Бургас, РУ Полиция - Малко Търново и Царево, У „ПБС" - град Царево и Малко Търново, Община Царево, Община Малко Търново, Районна прокуратура в МалкоТърново, СЛРД Сокол 2001 - Малко Търново, ТП на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и други.

 

Контакти

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ГРАМАТИКОВО

Граматиково, община Малко Търново
059582230
059582231