BGRegistar.com

ШАМПИОН-ЮММАС-МЮЗЕЯМ НЕЗИР ЕТ

Информация

ШАМПИОН-ЮММАС-МЮЗЕЯМ НЕЗИР ЕТ

Град Исперих е разположен в Североизточния регион на България,  Област Разград. В град Исперих е седалището на фирмата Шампион - Юммас - Мюзеям Незир ЕТ. Фирмата развива своята дейност в областта на транспорта и туризма. Управител на фирмата е Мюзеям Хасан Незир. 

Контакти

ШАМПИОН-ЮММАС-МЮЗЕЯМ НЕЗИР ЕТ

Исперих, ул. Алеко Константинов No 8
083312321