BGRegistar.com

ЧПГ ТРАЯНА

Информация

ЧПГ ТРАЯНА

         В Частна профилирана гимназия " Траяна " се обучават ученици след завършен VІІ  и  VІІІ клас.

     В момента в Гимназията се обучават ученици от 8 до 12 клас в профили "Технологичен" и "Чуждоезиков", с профилиращи предмети - чужди езици, информационни технологии, математика . Като първи чужд език  интензивно се изучава английски , а като втори - испански или немски, по избор. Ако в паралелка, група ученици желаят да изучават  друг втори чужд език, няма пречки  това да  бъде организирано и осъществено. Завършващите училището се дипломират с компютърна грамотност на високо ниво  и с владеенето на 2 чужди езика : английски - на високо ниво, изучаван по оригинални програми на Кеймбридж и втори - с познания, които позволават  да се ползва свободно в ежедневието.

      Гимназията е  член на  Асоциацията на  Кеймбридж- училищата в България и учениците получават качествено обучение по английски език, на всички нива, по оригинални програми и учебници на Кеймбридж.

         Предимството при обучението в Гимназията е това, че класовете са съставени от малък брой ученици и има възможност да се води индивидуална работа с всеки един от тях. В VІІІ клас обучението е целодневно, а всеки ден с помощта на квалифициран учител се упражнява преподаваният материал по чужд език.  Изучаването на  профилиращи предмети спомага за овладяването на по-задълбочени знания по основните дисциплини. Преподавателите в училище редовно провеждат колсултации с учениците. В Гимназията преподават едни от най-добрите доказани професионалисти  в Стара Загора. Привилегия за нашите ученици е да бъдат обучавани  от чуждестранни специалисти. 

      По желание на учениците се организира подготовка за явяване на международно признати изпити по английски и други езици- сертификати на Кеймбридж, TOEFL и др. Гимназията разполага с модерна учебна база -  компютърен кабинет и съвременна аудио-визуална техника, които се използват в учебния процес по всички предмети. Работа с Internet и в мрежа са част от нашето ежедневие. В учебния процес се прилагат интерактивни методи на обучение.

    За постигнати отлични резултати в учебната и извънкласната дейност се присъждат стипендии.

   При завършване на Гимназията на учениците се връчват сертификати на Cambridge University Press за обучение по английски език на ниво Cambridge Advanced.

Контакти

Частна профилирана гимназия Траяна

Стара Загора, ул. Ангел Кънчев № 82, запад, ет. 4