BGRegistar.com

ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД - Дейност

Дейност

ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

Четвърта Многопрофилна Болница За Активно Лечение - София ЕАД извършва :

 

Функционални гастроентерологични изследвания :

 

Гастроскопия

Горнаендоскопска полипектомия

Фибросигмоидоскопия

Фиброколоноскопия

Фиброколоноскопска полипектомия

Ректороманоскопия

Ретроградна холангеопанкреатография

 

Функционално кардиологични изследвания :

 

ЕКГ

Ехокардиография

24 часа ЕКГ по Холтер

24-часово мониториране на артериалното налягане и сърдечна честота

Велоергометрия

Ранен постинфарктен велотест.

 

Лаборатории и отделения, без легла :

 

Отделение по патологоанатомия

Образна диагностика

Клинична лаборатория

Микробиологична лаборатория

 

Към IV - та МБАЛ - София ЕАД има разкрити две териториални експертни лекарски комисии :

 

ТЕЛК 1 - намира се в сградата на ДKЦ XX, жк. Борово, бул. Генерал Стефан Тошев № 15-17, к-т 147, тел. 02/ 856 90 54

 

ТЕЛК 2 - в сградата на ДКЦ VII, бул. Мария Луиза № 191, тел. 02/ 931 30 52


Контакти

ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

София, бул. Македония № 38
029532485, 029521474