BGRegistar.com

ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

Информация

ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

Четвърта Многопрофилна Болница За Активно Лечение - София ЕАД е общинска болница със седалище град София. Правоприемник е на Четвърта Районна Болница.

 

Разполага с две сгради в град София на бул. Македония № 38 и на бул. Монтевидео № 21.

 

 

Болницата е напълно обновена и реконструирана, оборудвана с модерна медицинска апаратура.

 

Дейността в здравното завдение се осъществяват от висококвалифицирани специалисти - лекари и медицински специалисти според правилата на добрата медицинска практика и приетите национални стандарти за лечение.

 

Операционните зали са оборудвани с климатична инсталация, централна газостанция и съвременна техника за микроинвазивна хирургия.

 

Болницата разполага с централна стерилизационна, нови стационарни и подвижни рентгенови апарати, модерни ехокардиографи, ендоскопска, хирургична, анестезиологична и лабораторна апаратура.

 

Стаите са комфортно обзавеждане, със самостоятелен санитарен възел снабдени със звънчева система и кабелна телевизия.

 

IV МБАЛ - София ЕАД приема и лекува пациенти от цялата страна по клинични пътеки, съгласно договор със НЗОК, както и пациенти от град София, чиито заболявания се извън обхвата на НЗОК, съгласно договор със Столична община.

 

Болницата разполага с утвърден ценоразпис за платени медицински услуги от пациенти.

 

Има сключени договори с доброволни здравноосигурителни фондове -ЗОК ФИ ХЕЛТ АД, ЗОК България Здраве, ЗОФ ДАЛЛ БОГГ - Живот и здраве ЕООД, Евро инс - Здравно осигуряване АД, Здравно осигурителен институт АД и ЗОК Надежда АД.

 

IV МБАЛ - София ЕАД - акредитаиионна оценка Отличен - 5 звезди.

 

Разполага с деветдесет и пет легла разпределени в пет отделения :

 

Хирургично отделение

Урологично отделение

ОАИЛ

l - во Вътрешно oтдeлeние

II - ро Вътрешно отделение

 

Диагностично - консултативен блок :

 

Хирургичен кабинет

Терапевтичен кабинет

Урологичен кабинет

Ехографски кабинет за конвенционална ехография на коремни органи и малък таз

Кабинет за доплер ехографии и интервенционална диагностика

Спирометрия

Кабинет по горна и долна ендоскопия

Контакти

ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД

София, бул. Македония № 38
029532485, 029521474