BGRegistar.com

ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ ЕСПА

Информация

ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ ЕСПА

Частното средно езиково училище ЕСПА е създадена през 1992 със седалище град София. Това е образователен комплекс, състоящ се от детска ясла за деца от едн до три години, детска градина за деца от три до пет години, подготвителен клас за деца на пет и шест години, начално училище за деца от седем до единадесет години и основно училище за деца от единадесет до четиринадесет години. В момента в учебното заведение се обучават повече от 220 деца. Вече двадесет години ЕСПА успешно дава своя принос в изграждането и възпитанието на високообразовани, толерантни и хуманни личности. Репутацията на учебното заведение се гради не само върху неговите солидни традиции и славата на завършили образованието си в него, а и на новаторския му дух. Възпитаниците на ЕСПА получават образование и диплома, които им дават достъп до най-престижните учебни заведения както в България, така и по света. Това е единственото училище в България, което изработва индивидуална учебна програма за всеки свой възпитаник според учебните му резулатати и показаните дарования и където всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа. В учебното заведение има математически паралелки, където децата с изявен математически талант работят в отбори по математика още от първи клас. Децата от четвърти, пети и шести клас работят в математически паралелки, с норматив от часове, покриващ норматива в специализираните училища. Тук се провежда и чуждоезиково обучение, като се създава естествена езикова среда, в която децата изучават два чужди езика още от детската градина. В ЕСПА епостигната уникална организация на работа, която не позволява децата да се претоварват умствено. Учебната програма и дневният режим на всеки клас са съобразени с възрастта на децата, техните естествени нужди и възможности. Контакти

ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ ЕСПА

София, ж.к. Младост 1, до бл. 67
029743027
0899900710, 0894663790, 0899900718