BGRegistar.com

ЧАСТНА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕЖКО БЕЖКО

Информация

ЧАСТНА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕЖКО БЕЖКО

ЧАСТНА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕЖКО БЕЖКО е създадена, за да предостави на Вашите деца много топлина, любов и доброта.

 

Стремим се да задоволим нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата. Основно средство за това е осигуряването на подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие.

 

Децата се чувстват по-щастливи сред красива природа, сред спокойствие и безупречни грижи. Изключителен екип от педагози Ви очаква, за да предостави спокойствие в забързаното ежедневие на Вас и Вашите деца.

 

Предлагаме целодневна организация на обучение и възпитание, активно комбинирана със спорт и отдих, игри и развлечения. Нежност, топлина и грижа от опитни педагози, логопед и детски психолог, специалисти в областта на музиката и танца, изобразителното и приложното изкуство, спорта и туризма допълват ежедневието на Вашите деца.

 

Стрeмим се дa създaваме богaта спoртно-рaзвлекателна прoграма, плyване, гимнaстика, ски, тyризъм, eзда, тeнис на кoрт.

 

Организираме излети в планината, ски училище, летен отдих на море и планина, зелена детска градина, смяна на екологичната обстановка.

 

Изграждаме у децата разбиране за основните християнски ценности – любов и уважение към другите, взаимопомощ и стремеж към усъвършенстване, за да могат децата:

 

Да се възпитават в любов и уважение към себе си и към другите;

Да се научат на самодисциплина и отговорност, които ще им позволят да станат пълноценни членове на обществото

Да развиват естественото си желание за самостоятелност и доброто самочувствие.

 

Изгрaждане на средa за здрaвословен нaчин на живот. Рaционално прилoжение на оптимизирaн двигaтелен рeжим.

Организиране живота на децата в пълноценно детско общество.

Приобщаване на децата към общочовешките и националните ценности, чрез ритуали, празници и развлечения.

 

Редуване на дейностите в дневният режим в зависимост от интересите и потребностите на децата.

Подпомагане способностите на детето за логично мислене и адаптирането му към заобикалящата го среда.

Изграждане на благоприятна атмосфера за развитие на детската инициативност.

Осигуряване право на участие на всяко дете в решаването на различни задачи.

 

Ефективни организационни и технологични модели на възпитателно образователния процес осигуряващи социализация на децата и подпомагащи благополучният преход от детската градина към училището.

 

Работим в малки групи (8-12 деца) съобразно възрастови и индивидуални особености. Създаване на педагогически ситуации гарантира свободен преход от един режимен момент към друг. Формира се здравна култура, култура на хранене и хигиенно поведение като условие за здраве и благополучие на подрастващите.

Контакти

ЧАСТНА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕЖКО БЕЖКО

София, кв. Драгалевци, ул. I-ва №8
0889430857, 0884696596