BGRegistar.com

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЧЕЛОПЕЧ

Информация

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение ЧЕЛОПЕЧ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЧЕЛОПЕЧ е създадена през 1995 год. в резултат на съвместна инициатива на общинския съвет в с.Челопеч, Софийска област и на ръководството на Рудник Челопеч. 
От създаването си като ЧПГЧО БИМАК-АД, а от 2006 год. до днес с името ЧПГЧО ЧЕЛОПЕЧ училището функционира като единствената в България частна фирмена профилирана гимназия. Гимназията перфектно е интегрирана в структурата на ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ ЕАД и е най-успешният аспект от социалната политика на фирмата спонсор. Тя е дъщерно дружество на канадската компания за преработка и добив на цветни метали DUNDEE PRECIOUS METALS INC.
 
В рамките на шеснайсет годишната си история Гимназията се утвърди като изключително успешен образователен модел, изграден на основата на партньорство между българска образователна институция и успешен чуждестранен инвеститор.

Контакти

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение ЧЕЛОПЕЧ

Челопеч, ул.Любен Каравелов 3, ет.3