BGRegistar.com

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Информация

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

 Организация на учебния процес

 

Училището предлага модерна образователна програма на ученици от 5 до 12 клас.
Обучението в частната профилирана гимназия е целодневно за учениците от 5 и 8 клас, а за останалите класове е полудневно.
През първата година учениците имат допълнителни часове по основните общообразователни предмети, като целта е да се направи плавен преход от началното образование към гимназиалното. В осми клас обучението е също целодневно в предвид на допълнителните часове по чужд език. За 5 и 8 клас учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват в 16.00 часа, с редовни междучасия и обедна почивка от 13.00 часа до 14.00 часа.

За останалите класове учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват в 13.30 часа.

В четвъртък и петък се провеждат извънкласни и допълнителни спортни дейности.

 

Езиково обучение

 

Английски език

Учениците от 5 до 7 клас изучават английски език 8 часа седмично по системата UPSTREAM ( elementary, pre - intermediate, intermediate) и допълнителни помагала, които системата предлага. В края на всяка учебна година учениците полагат изпит по езика, а в края на 7 клас те се явяват на тест към British Council за получаване на международен сертификат.

Учениците от 9 до 12 клас изучават английски език 6 часа седмично по системата IELTS, даваща им възможност за явяване на едноименния изпит. Успешно положилите този изпит имат право да се запишат за студенти в европейски университети.
За желаещите да продължат образованието си в американски университети и колежи се организира интензивна подготовка в 10 и 11 клас за изпитите TOEFL и SAT I.

 

Немски / френски език

Втори чужд език (немски/ френски) - учениците от 8 клас изучават 32 часа седмично избрания от тях втори чужд език. През следващите години съответния език се изучава 9 часа седмично.Учебните програми по френски/ немски са в съответствие с европейското езиково портфолио и дават възможност за придобиване на международен сертификат след 11 клас.

 

Испански / руски език

Трети чужд език (испански/ руски език)- изучаването му стартира в 10 клас и има за цел учениците да овладеят езика на едно комуникативно ниво.

 

Контакти

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Добрич, ул. Независимост 14