BGRegistar.com

ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Информация

ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Адрес: София, жк. Младост 2, ул. Свети Киприян, бл. 243, вх. 1, ап. 1 Тел: 02 974 47 68 / 02 976 25 83 / 0886 90 97 57 Email: milena_hristova5@abv.bg URL: ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦУПО) АД е създаден през 2004 година. Към него функционира лицензиран, в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, център за професионално обучение, който предлага курсове за придобиване на квалификация по различни професии на безработни и заети лица над 16-годишна възраст. Мажоритарни собственици са “Геотехмин” ООД и “Елаците мед” АД.
В центъра на активността на “ЦУПО” АД до момента е организирането и провеждането на различни форми на обучение за развитие на капацитета на предприятията в рудодобива и преработващата индустрия – курсове за квалификация и преквалификация на персонала, работни срещи и семинари за обмен на опит и добри практики. Целта e дa сe подпoмогне въвeждането на съврeменни производствeни тeхнологии, съoтветстващи на закoновите изисквaния в стрaната и нa европeйските стaндарти в брaнша.
Тематичните области, по които се осъществява обучение на мениджърите и на работниците и служителите в предприятията включват разработване на инвестиционни проекти, стандарти и изисквания по отношение на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, управление на екологичните рискове и конкурентоспособността в индустрията, стандарти и изисквания при заваряване, счетоводни стандарти, корпоративна социална отговорност. Обученията се провеждат от водещи специалисти в страната и чужбина - университетски преподаватели, служители от държавната администрация, мениджъри от сродни фирми, с оглед осигуряване на необходимата връзка на обучението с постиженията на науката и практиката в страната и държавите членки на ЕС.

Широката мрежа от делови контакти с държавни институции, неправителствени организации, предприятия и фирми, университети и висши училища, позволява сформирането на интердисциплинарни екипи от утвърдени специалисти в различните направления за изпълнение на проекти и инициативи на национално, регионално и местно ниво. От особено значение е изграденото действено сътрудничество с регионалните и местни администрации в Средногорието, във връзка с изграждане на местен капацитет за икономическото развитие на общността и изследване на местния икономически потенциал.
През 2007 и началото на 2008 г. са реализирани следните обучения:
 • Професионално обучение за добиване на квалификация по професия “Оператор на компютър”, специалност „Текстоообработка”, модул „ AutoCad 2006 – базово ниво”, 48 часа, 18 заети лица;
 • Обучение за придобиване на квалификация по професия “Оператор на компютър”, специалност „Текстоообработка”, модул „Word 2003 – напреднали”, 30 учебни часа , 200 заети лица;
 • Професионално обучение за добиване на квалификация по професия “Оператор на компютър”, специалност „Текстоообработка”, модул „Excel – 2003 - напреднали” – 30 учебни часа, 373 заети лица;
 • Обучение за придобиване на квалификация по професия ”Монтьор на транспортна техника”, специалност „Пътностроителна техника”, 84 учебни часа , 117 заети лица. Договорът е съфинансиран 50% от Агенцията по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Пирдоп и 50% от «Елаците мед» АД;
 • Обучение за придобиване на квалификация по професия „ Монтьор на транспортна техника”, специалност „Подемнотранспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, 54 учебни часа, 122 заети лица. Договорът е съфинансиран 50% от Агенцията по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Пирдоп и 50% от «Елаците мед» АД;
 • Обучение за придобиване на квалификация по професия „ Монтьор на транспортна техника”, специалност „Подемнотранспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, 54 учебни часа, 26 заети лица;
 • Обучение за придобиване на квалификация по професия „Строител” , специалност „Кофражи”, 75 учебни часа, 24 заети лица;
 • Обучение за придобиване на квалификация по професия „Строител” , специалност „Армировка и бетон”, 75 часа, 55 заети лица;
 • Професионално обучение за придобиване на правоспособност на професия „Машинист на кранове стрелови тип , монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита”, 280 учебни часа, 43 заети лица;
 • Организиране на еднодневен опреснителен курс и тест, съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения за 720 работници на „Елаците Мед” АД;
 • Организиране на курсове за обучение по английски език, напреднали и начинаещи – 18 души от “Геотехмин” ООД, “Геотрейдинг” ЕООД и “Геострой” ЕАД;
 • Организиране на двудневен семинар – "Промени в социалното, здравното и пенсионно осигуряване през 2007 г. и очаквани промени след 01.01.2008 г.”– участвали 43 души от групата фирми ГЕОТЕХМИН;
 • Обучение по специалността „Машинист на мостови и козлови кранове” - участвали 12 души от Кумерио мед АД;
 • Организиране на еднодневен семинар на тема „Промени в трудовото законодателство през 2007 г . и очаквани промени след 01.01.2008 г.”- участвали 22 души от групата фирми ГЕОТЕХМИН.
Участия в национални и международни проекти
В момента "ЦУПО" АД участва по програма "Леонардо да Винчи" в проект: "Електронно обучение на междинен управленски персонал в европейските социални институции", където е партньорска организация. Проектът стартира на 01.10.2006 г. и ще приключи на 01.10.2008 г.
През 2007 г. екипът на ЦУПО участва в разработването на три проекта – два по «Оперативна програма Човешки ресури» и един по програма ФАР.

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

София, жк. Младост 2, ул. Свети Киприян, бл. 243, вх. 1, ап. 1
0029744768/029762583/0886909757