BGRegistar.com

Център за работа с деца Дева - Дейности

Дейности

Център за работа с деца Дева - София организира подготвителни курсове по руски език :

 

 • външно оценяване IV, V, VI и VII клас;
 • матура XII клас;
 • кандидат-студентски изпити;
 • възможност за подготовка за изпита за получаване на международен сертификат за владеене на праговото равнище по руски език B1-B2.

 

Заниманията по руски и по другите езици са съобразени с възрастта на децата. Повечето материали и важни особености са поднесени в достъпен за децата вид с картинки и под формата на игра. Раучават се руски песни и приказки.


Летни курсове по английски език:

 

 • летни курсове по английски език - поддържащи;
 • летни курсове за повишаване на нивото;
 • еnglish club - занимателни игри;
 • начално подготвително ниво;

 

 • усилено изучаване на английски език;
 • 5 пъти седмично по 2 часа;
 • видео уроци – затвърждаващи учебния материал;
 • четене и дискусия на адаптирани книжки;


Упражнения и задачи, съобразени с темите и граматиката в учебната програма IV-XII клас.

 

Тестови задачи за проверка на слушането и четенето с разбиране на лексиката и граматиката, които проверяват и оценяват уменията на учениците.

 

В работата си с желаещите в Центъра се прилага индивидуален подход с помощта на подходящи материали за проверка и контрол на постигнатите резултати.

 

Подготовка на кандидат-гимназисти по математика, по български език и литература.

 

Обслужване на деца с церебрална парализа

 

В центъра за развитие на деца Дева могат да се обслужват деца с церебрална парализа, както и деца с други нервно муслкулни увреждания (акушерски парези, спина бифида, тортиколис, сколиози, мускулни дистрофии, мускулни атрофии, метаболитни и генетични заболявания), деца с отклонение в говорното и психичното развитие и деца с епилепсия.

 

За повече информациа се обадете на телефон: 0899827855 - Николова

 

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА ДЕВА

София, ул. Юрий Венелин 30
0897802381, 0899827855