BGRegistar.com

Център за професионално обучение Микс

езикова подготовка казанлък, езикова школа казанлък, езиково обучение казанлък, езиково обучение по английски език казанлък, езиково обучение по немски език казанлък, ет иванка мужикова микс, ет иванка мужикова микс казанлъм, квалификация и преквалификация казанлък, курсове по най актуалните професии казанлък, курсовете за преквалификации казанлък, лицензиран център за преквалификация казанлък, обучение за професионална подготовка казанлък, обучение по най актуалните професии казанлък, предпочитана езикова школа казанлък, препоръчан център за преквалификация казанлък, препръчана езикова школа в казанлък, професионални курсове казанлък, професионални курсове казанлъм, център за обучение микс, център за обучение микс казанлък, център за професионална подготовка казанлък, център за професионално обучение микс, център за професионално обучение микс казанлък, цпо към ет иванка мужикова микс, цпо към ет иванка мужикова микс казанлък, цпо микс, цпо микс казанлък

Информация

Информация

 Център за професионално обучение към ЕТ Иванка Мужикова МИКС гр. Казанлък

 

Център за професионално обучение към ЕТ Иванка Мужикова - МИКС гр. Казанлък притежава Лицензия № 200312149 / 24.03.2004 г. от НАПОО даваща право да се извършват обучения и курсове за професионална квалификация.


ЦПО МИКС организира професионални курсове и курсове за преквалификация в различни направления. Разполага със собствена база, в която се провеждат курсовете.


Основните направления, към които е насочена дейността на ЦПО МИКС са повишаването на квалификация и преквалификация на курсистите.


Курсовете са с одобрени програми и хорариуми и са съобразени с Държавни образователни изисквания на МОН за придобиване на професионална квалификация и обучение, в полза за всеки, който има желанието да се развивиа и да усвоява нови умения и знания.


Центърът за професионално обучение МИКС е предпочитан от обучаващите се, тъй като им дава адекватни знания и умения за успешна професионална кариера.

 

Центърът предлага съвременна програма на обучение, съобразена с динамичния начин на живот. Курсовете са присъственни и дистанциони.


Обучението по специалностите се води от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит и практика.

 

Курсовете по направление завършват с полагането на изпит. След успешното завършване на обучителния процес и вземането на финалния изпит, курсистите получават валиден Сертификат.

 

Център за професионално обучение МИКС гр. КазанлъкЦентърът за професионално обучение МИКС се стреми  да предлага качествено обучение на достъпни цени, съобразено с новите европейски изисквания в образованието и с придобиването на различни степените на професионална квалификация.

 

Курсистите получават необходимото професионално обучение и езикова подготовка за работа в Европа и по света.

 

Център за професионално обучение МИКС гр. Казанлък

Контакти

Център за професионално обучение МИКС

Казанлък, бул. Розова Долина, бл. 1, вх. Б, ет. 1,офис 1
043163293
0897948214