BGRegistar.com

Център за подкрепа и личностно развитие - Ученическо общежитие Максим Горки

голямо ученическо общежитие, интернат за ученици град кубрат, кубрат, обслужващо звено град кубрат, обслужващо звено максим горки кубрат, общежитие за ученици в град кубрат, общежитие за ученици в кубрат, общежитие максим горки, общежитие максим горки кубрат, общежитие с библиотека, общежитие с видеотека кубрат, общежитие с добра материялна база кубрат, общежитие с компютърен кабинет кубрат, предпочитано общежитие град кубрат, препоръчано общежитие град кубрат, уо град кубрат, уо максим горки град кубрат, уо максим горки кубрат, ученическо общежитие град кубрат, ученическо общежитие кубрат, ученическо общежитие максим горки град кубрат, ученическо общежитие максим горки кубрат, център за личностно развитие максим горки, център за подкрепа и личностно развитие кубрат, център за подкрепа личностно развитие максим горки, център за подкрепа максим горки, цплр кубрат, цплр уо град кубрат, цплр уо максим горки, цплр уо максим горки кубрат, цплр ученическо общежитие град кубрат, цплр ученическо общежитие максим горки

Информация

Центърът за подкрепа на личностното развитие - Ученическо общежитие Максим Горки

Центърът за подкрепа на личностното развитие - Ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат

Ученическо общежитие Максим Горки, град Кубрат отваря врати през учебната 1953-1954 година. 

 

Предназначението му е за настаняване на децата от близките села, учащи в Единното средно училище в града.


За период от 23 години са построени 3 сгради с капацитет 500 деца, строежът е осъществен от ГНС – Кубрат.


През 1977 година УО Максим Горки, Кубрат вече разполага със солидна материална база, подходяща за реализиране на УВП.


Общежитието разполага с библиотека с богат книжен фонд, разполага още с телевизори, магнетофони, грамофони и много други УТС.


Всичко това прави обслужващото звено притегателен център за над 500 ученици. Звеното развива, създадените през годините, традиции в художествената самодейност, туристическата и спортната дейност.


Учебно-възпитателният процес е насочен към изграждането на умения за самоподготовка и чувство за отговорност и дисциплина у учениците.


В Ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат са настанявани около 50 ученика от горен курс на СОУ Христо Ботев и ПГ в град Кубрат.


Учениците, настанени в Общежитието, са предимно от селата на общината, по-малък е броят на учениците от съседните общини, поради финансови проблеми в семействата.


Почти всички ученици са от социално слаби семейства с безработни родители или родители-инвалиди. Увеличава се и броя на ромите, които успешно завършват средно образование. Те са от село Сеслав и работят със Асоциация „Интегро”.


Към днешна дата ЦПЛР - ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат се помещава в сграда на 5 етажа. Апартаментите, в които са настанени учениците, са с обновено обзавеждане и са освежени. Стаите са със самостоятелен санитарен възел, парно и кабелна телевизия. Сградата разполага със занимални, видеотека и компютърен кабинет и столова.


В Общежитието работят 4 старши възпитатели и директор. Заниманията по интереси са обединени в клубна дейност. Възпитателната работа е адекватна на условията, при които живее младото поколение днес.


Центърът за подкрепа на личностното развитие - Ученическо общежитие Максим Горки - КубратС всяка изминала учебна година, единственото обслужващо звено в общината, се превръща във все по-желан от учениците учебно-възпитателен и социален център за изграждане на интелектуално и професионално нравствени личности.


Материалната база на ЦПЛР - ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат се подобрява всяка година, подобряват се условията за учение и отдих и интегрирането на децата със специални образователни изисквания.

 

През 2022г. Община Кубрат извърши строително-ремонтните дейности по сградата. След цялостно обновяване на покривната конструкция и асфалтиране на паркинговото пространство около сградата, строителни работници извършиха и цялостно саниране на общежитието. 

 

Всичко това спомага за решаването на проблема с отпадащите ученици от училище. Възпитаниците на ЦПЛР - УО Максим Горки, Кубрат придобиват навици за здравословен начин на живот, които много от семействата им не могат да предложат и ще се грижат сами за обновената база, като за свой втори дом.

 

Контакти

Център за подкрепа и личностно развитие - Ученическо общежитие Максим Горки

Кубрат, ул. Страцин 2
084873291
0879590952