BGRegistar.com

Централна енергоремонтна база ЕАД - Дейност

Дейност

 

 

Централна енергоремонтна база извършва:

 

Ремонт на всички видове въртящи се електрически машини:

 

 • хидрогенератори с мощност до 237 MVA - статори и ротори
 • турбогенератори с мощност до 220 MW - статори и ротори
 • асинхронни двигатели с мощност до 10 MW - ниско и високо напрежение
 • синхронни двигатели и компенсатори с мощност до 5MW
 • постояннотокови двигатели с мощност до 200 kW
 • индукционни генератори
 • индукционни регулатори
 • променливотокови колекторни двигатели

 

Ремонт на магнитопроводи:

 

 • Определяне на електрическите загуби в магнитопровода.
 • Разшихтоване на магнитопроводи.
 • Почистване на старото лаково покритие на ламелите, нанасяне на ново и изпичане.
 • Изработване на нови ламели.
 • Хидравлично опресоване на магнитопровода.

 

Ремонт на намотки и производство на нови:

 

 • Частичен - възстановяване на междунавивковата изолация, изработване на нова изолация на активната част и челата на секциите.
 • Цялостен - изработване на нови намотки по технология RESIN RICH.

 

Бластиране (почистване) със сух лед - струйното почистване със сух лед e непроводим, природосъобразен процес, даващ възможност оборудването да бъде почистено на място, без предварително охлаждане и демонтаж. В допълнение, времето на престой, необходимо за почистване, може да бъде редуцирано до 65%.

За контакт: 028105455

 

Контакти

ЦЕРБ АД

София, ул. Локомотив 1
028105454, 028105415
0893369258
028327029