BGRegistar.com

Централна енергоремонтна база ЕАД

Информация

ЦЕРБ ЕАД

 

Централна енергоремонтна база ЕАД е българска компания със седалище град София, ж.к. Военна рампа, ул. Локомотив 1.

 

Учредена през 1948 г., утвърдила и доказала се, като надежден доставчик на услуги, свързани с ремонт на съоръжения, инсталирани в енергийните обекти на България и извън пределите на страната. В зависимост от обема и спецификата на съоръженията, диагностиката, изпитването и ремонта се извършват на място или в заводски условия в цеховете на ЦЕРБ ЕАД.

 

Централна енергоремонтна база е компания с богат, дългогодишен опит и традиции в Енергетиката, специализираната и дейност включва: Основни и аварийни ремонти на електроцентрали. Цялостна специализирана и производствена дейност за ремонт на мощни трансформатори, генератори, високоволтови електродвигатели, резервни части, транспорт на тежки товари, вибродиагностика и балансиране, контрол на метала и регулиране на парни турбини в енергетиката.


Базата на ЦЕРБ се простира на площ от 20 000 m2. Разполага с екип от 150 квалифицирани инженери, техници и специалисти, мрежа от сътрудници, доставчици и клиенти в повече от 10 държави. Компанията е реализирала множество международни проекти в Гърция, Македония, Косово, Босна и Херцеговина и други държави.


Централна енергоремонтна база е надежден доставчик на комплексни услуги, сред които:

 

 • Диагностика и ремонт на обекта и в заводски условия на турбо и хидрогенератори и високо волтови двигатели.
 • Повишаване на мощността на генератори и силови трансформатори.
 • Препроектиране и производство на нови намотки за генератори и трансформатори.
 • Диагностика и ремонт на стъпални регулатори.
 • Монтаж, демонтаж, профилактика и ремонт на прекъсвачи, разединители и друга комутационна апаратура ниско, средно и високо напрежение.
 • Производство на нови силови и разпределителни трансформатори с напрежение до 110 kV.
 • Производство на активни съпротивления.
 • Производство на токопроводима арматура за силови кабели и проводници, котелно оборудване и нестандартни механични конструкции и екипировка
 • Вибродиагностика и динамична балансировка на турбо генератори и хидрогенератори, парни турбини, двигатели, вентилатори и други въртящи се механизми. Система за дистанционен мониторинг на вибрационното състояние на въртящи се машини.
 • Контрол на метала.
 • Взимане на проби и анализ на трансформаторни масла.
 • Превоз на тежки габаритни и извънгабаритни товари с ремаркета и специализиран вагон-лодка.
 • Промишлено и гражданско строителство, проектиране и авторски надзор, узаконяване и въвеждане в експлоатация.

 

Контакти

ЦЕРБ АД

София, ул. Локомотив 1
028105454, 028105415
0893369258
028327029