BGRegistar.com

ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ БЛАГОДАТ - Проект Библията достъпна за всеки

Проект Библията достъпна за всеки

Вече е завършена по-голямата част от проекта. На брайл са отпечатани целият Нов Завет и 2/3 от Стария Завет.


Паралелно с брайловия печат протича и записване на Библията на дискове. Записани са 2/3 от Новия завет, а от Стария завет остават началните книги до 1 Царе.


Те ще бъдат събрани в 1 диск във формат mp3. По този начин Новия завет ще бъде на 1 диск, а Стария завет на 3.


Детската Библия също е записана на диск, тя е одобрена от Министрството на образованието.


БлагодатДоброволци от цялата страна работят в Християнски център за хора с увреждания „Благодат“. Съвместно се сканират и коригират книги, събират се и се записват проповеди и филми, книгите се записват и конвертират във формат mp3.


Работата на Центъра е организирана така,че целият наличен фонд информация, да е достъпен за всички.


Финансирането на дейностите се осъществява чрез даренията на много от хората, които са и потребители.

Контакти

ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Пловдив, ул. Ландос 24, бл. Общежитие, вх. Б
032281137
0898547116, 0878462292
032281137