BGRegistar.com

ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ БЛАГОДАТ

Информация

Благодат

 

 

Християнски център за хора с увреждания „Благодат“ е регистриран с дело № 3703 от 2001 година, представлява се от управителя г-жа Стефка Стойчева.Седалището на Центъра е в град Пловдив.


Християнски център за хора с увреждания „Благодат“ е християнска наддиноминационна организация, която е създадена с цел подпомагане на хората с увреждания. Организацията съдейства за популяризирането на способностите на хората с увреждания, съдейства още за тяхната професионална реализация и интеграцията им в обществото. Християнски център за хора с увреждания „Благодат“ работи за духовното и културното израстване на хората с увреждания.


Стефка Стойчева е основателят на Центъра, но мисията й започва години преди неговото реализиране.


През 1993 година тя започва да записва аудиокасети с проповеди, които са я впечатлили силно. Нейното дело е с цел и желание и други хора да ги чуят и да получат нови познания за християнството.


Постепенно през годините се оформя богата библиотека с аудиокасети, книги на български и английски език със стандартен шрифт и книги, отпечатани на брайл. Книгите са както закупени от Стефка Стойчева, така и изпратени от различни християнски организации.


С увеличаването на кижния фонд, разпространението на изданията става по-обширно, което води до функционирането на едно неофициално християнско сдружение.


Следвайки мечтата си – отпечатване на Библия на брайл в България, през 2001 година Стефка Стойчева е включена в международен проект за отпечатване на Библията на брайл - „Библията достъпна за всеки”. През същата година регистрира и Центъра.


Списание БлагодатОт 2002 година стартира издаването на Списание „Благодат“, което е тримесечно. През годините интересът към Изданието се увеличава, което води до увеличаване на неговия тираж. Списанието се отпечатва с шрифт, който е подходящ за зрително затруднени хора, издава се на брайл, в електронен и аудио вариант.


Списанието се издава със средства от дарения. В него се поместват проповеди, поучения, поезия, свидетелства, новини.


В офиса на Сдружението, от няколко години насам, се организират ежеседмични събирания на група за поучение въз основа на Библията и християнството – начин на живот.


Сдружението отпечатва помощни материали за ученици и сруденти на брайл. Подпомага крайно нуждаещи се с дрехи и хранителни продукти.

Контакти

ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Пловдив, ул. Ландос 24, бл. Общежитие, вх. Б
032281137
0898547116, 0878462292
032281137