BGRegistar.com

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН

Информация

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН

Християнска църква Сион е създадена през 1990 гододина със седалище град Трявна.

 

През 1992 година пастори на църквата стават Пейчо и Даниела Мухтарови.

 

През годините Християнка църква Сион разпространява Благата Вест в града чрез евангелизации на открито и закрито вследствие на което се разраства и в момента църквата има между шестдесет и седемдесет посветени вярващи последователи.

 

Християнска църква Сион се стреми да посвети всеки вярващ, за да намери своет мястото в Тялото Христово и чрез талантите и дарбите които има да служи за изграждане на Божието Царство и на нуждаещите се в град Трявна.


В Християнска църква Сион има следните служения :


Домашни групи - има пет действащи домашни групи, целящи да достигнат зрялост и израстване във взаимоотношенията, а също така чрез този вид служение да се достигат невярващите. Събиранията са веднъж седмично.


Детско служение - църквата има неделното детско училище, което се провежда всяка неделя, където децата изучават Библията и обогатяват знанието си за Бога. Учителите се стремят да научат и възпитат децата на правилните морални и духовни ценности. Децата заучават стихове от Библията, учат се да се молят, както и на покорство спрямо Бога и родителите.


Младежко служение - сбирките са веднъж седмично. Младежите са насърчавани да споделят вярата си с тяхното поколение.


Женско служение - провежда се веднъж на два месеца. На него идват жени от всяка възраст. Канят се също така и служителки от други църкви, които да поучат и послужат за изграждането на жените в Християнска църква Сион.

 

Контакти

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН

Трявна, ул. Бреза 6
0897810503