BGRegistar.com

ХМИ ЛАБ ЕООД - Оборудване

Оборудване

ХМИ ЛАБ ЕООД

ХМИ ЛАБ разполага с най - съвременната аналитична апаратура, благодарение на която не само извършва изпитанията в рамките на акредитацията си :

 

 • Газов хроматограф Clarus 500 
 • Газов хроматограф Clarus 580 
 • Атомно - емисионен спектрометър Optima 2100 DV
 • Rancimat 743
 • Кулонометър Karl Fisher
 • Инфрачервен спектрофотометър Alfa–T
 • Setaflash
 • Aпарат за коксов остатък ACR-M3
 • Аналитични везни Precisa
 • Рефрактометър тип Аббе WAJ
 • Апарат за дестилация под вакуум
 • Апарат за определяне на кинематичен вискозитет
 • Апарат за определяне на корозия спрямо мед
 • Титрувални методи
 • UV/Visable Spectrometer Т60
 • Пещ
 • Апарат за определяне на температури на помътняване и течливост
 • Сушилен шкаф BINDER

 

Контакти

ХМИ ЛАБ ЕООД

Козаревец, ул. Васил Левски 78 А
061952204, 062634609
0888909044
062622429