BGRegistar.com

ХМИ ЛАБ ЕООД

Информация

ХМИ ЛАБ ЕООД

ХМИ ЛАБ ЕООД е акредитирана лаборатория, занимаваща се с изпитване на биодизел и растителни масла.


ХМИ ЛАБ е част от дружество ХМИ ЛАБ ЕООД, регистрирано през 2007 година със седалище град Велико Търново, ул.Никола Габровски № 81 А.

 

Лабораторията е акредитрана по БДС EN ISO / IEC 17025 + AC: 2006 за изпитване на биодизел съгласно стандарт БДС EN 14214:2009 и за основните показатели на растителни масла.

 

Намира се в село Козаревец, община Лясковец, ул. Васил Левски № 78 А.

 

Разполага с екип от висококвалифицирани сътрудници, отлични професионалисти с богат опит.

 

ХМИ ЛАБ се стреми да осигури добра професионална практика и качество на изпитванията, при спазване изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC 17025 + AC: 2006.

 

С активното си участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност, лабораторията проверява и доказва своята компетентност. Извършва точни и прецизни анализи на биодизел и растителни масла, базирани на безспорен професионализъм, конфиденциалност и максимална точност.

 

ХМИ ЛАБ разполага с най - съвременната аналитична апаратура, благодарение на която не само извършва изпитанията в рамките на акредитацията си, но и въвежда нови стандартни методи.

 

Дейността на лабораторията допринася за усъвършенстване на лабораторната практика и осмисля направените инвестиции.

 

Високото качеството на предлаганите услуги е резултат от квалификацията на всички сътрудници, методите и средствата на изпитванията, сигурните процедури на контрол.

 

Приетите правила за качество са задължителни и ефективни в системата за управление на ХМИ ЛАБ.

 

Контакти

ХМИ ЛАБ ЕООД

Козаревец, ул. Васил Левски 78 А
061952204, 062634609
0888909044
062622429