BGRegistar.com

ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Информация

ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

 

Химкомплект - Инженеринг АД е фирма със седалище град София.

 

Развива своята дейност в различни области.

 

Занимава се с маркетинг, инженеринг, ръководство, управление и надзор в проектирането, строителството и монтажа, търговия със стоки, машини и материали, представителство и дистрибуторство на български и чужди фирми, управление на недвижими имоти, консултантски, лизингови и други услуги в страната и чужбина, дейности по кадастъра, включващи създаване на кадастър и извършване на геодезични измервания.


Химкомплект - Инженеринг АД е партньор на много известни български строително - монтажни и инженерингови организации - Газстроймонтаж АД, Главболгарстрой АД, Енемона холдинг АД, Монтажи АД, Монтаж - Комплек т- Инженеринг АД и Химремонтстрой АД.

 

Химкомплект - Инженеринг АД си сътрудничи на световния пазар с водещи инженерингови компании при реализацията на съвместни маркетингови проучвания, проектиране и изграждане на промишлени инсталации в други страни.

 

За проекти в България и чужбина е равностоен изпълнител и подизпълнител на компании като - ILF, WORLEY PARSONS, PENSPEN, MAN Turbo, LURGI GmbH, TOYO, LAVALIN, MARUBENI, MITSUBISHI, CHISSO, MITSUI, UOP, TEXACO, UNION CARBIDE, VOEST ALPINE, STERIL, SOFRES CONSEIL, TEBODIN, PIPELINE.

 

Химкомплект - Инженеринг АД гарантира комплексност, прецизност и качество при извършване на услуги и мениджмънт съгласно изискванията на клиентите, при управление на околната среда, здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

 

Доказателство за ефикасността на действието на интегрираната система за управление е притежанието на съответните сертификати, получени от международната сертифицираща организация SGS.

 

Химкомплект - Инженеринг АД се стреми да продължи традицията, да усъвършенствапрофесионализма и да гарантира високото качество на предлаганите инженерингови услуги.

 

Контакти

ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

София, бул. Ал. Стамболийски 205
028223460
029201481