BGRegistar.com

Хидро Мап ЕООД - Услуги

вертикално планиране варна, географски информационни системи варна, геодезическа фирма варна, геодезическа фирма софия, геодезически и кадастрални услуги варна, геодезическо заснемане варна, делби на поземлени имоти варна, дигитализиране на картни материали варна, добри геодезически експерти варна, добри картографски специалисти варна, изработване на топографски планове варна, изработка на кадастрални карти варна, кадастрални планове и карта варна, качествени геодезически услуги варна, качествени картографски услуги варна, качествени проектантски услуги варна, качествени хидрографски услуги варна, лидер в геодезическите услуги в българия, недвижими имоти консултиране варна, препоръчана фирма за геодезически услуги варна, препоръчана фирма за геодезически услуги софия, препоръчано проектантско бюро варна, проектантско бюро варна, трасиране на имотни граници варна, трасиране на сгради варна, фирма за инвестиционно проектиране варна, хидро мап, хидро мап еоод , хидрографска и проектантска дейност варна, хидрографски и проектантски услуги варна

Услуги

Хидро Мап ЕООД извършва следните хидрографски, геодезически и архитектурни услуги:

 

 • Хидрография
 • Тахиметрия
 • Създаване на кадастрална карта и кадастални регистри
 • Вертикално планиране
 • Трасиране на сгради
 • Трасиране на имотни граници
 • Делба на поземлен имот
 • Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ)
 • Топографски планове
 • Изменение на кадастрални карти
 • Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР
 • Дигитализиране на карти
 • Проект за попълване на сгради и технически съоръжения
 • Геодезическо заснемане за Комбинирана скица
 • Тахиметрична снимка
 • Проект за търпимост
 • Техническа експертиза
 • Издаване на скици за поземлени имоти или самостоятелни обекти
 • Смяна на статут на земеделска и горска територия, след изготвен ПУП
 • Архитектурно проектиране
 • Консултация за недвижим имот
 • Мениджърство – Движение на процедура, след предоставено пълномощно
 • Заснемане и проучване с Георадар на подземни комуникации

Контакти

Хидро Мап ЕООД

Варна, бул. Сливница 166А, ет. 3, офис 17
052606994
0888899371, 0888986765