BGRegistar.com

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД - Услуги

Услуги

                                                                                        

Водноелектрически централи:    

 

- Предпроектни проучвания


- Проектиране и разрешителни


- Строителство и монтаж


- Експлоатация и поддръжка


- Консултации

 


Фотоволтаични централи:                        


- Слънчево-енергиен одит


- Предпроектни проучвания


- Проектиране и разрешителни


- Строителство и монтаж


- Експлоатация и поддръжка

 


 Вятърни централи:


- Монтаж


- Демонтаж

 

 

 

 

 

 

 

  Концентирана слънчева енергия (CSP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Строителство:


- Консултации


- Строителство и монтаж

 

 

Контакти

ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ООД

Благоевград, Бул. Пейо. К. Яворов 2 Б2
073530100
073530108