BGRegistar.com

ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД - Дейности и услуги

геоложки доклади и експертизи, геоложки експертизи, геотехнически проучвания, геофизични проучвания, дейности в областта на инженерната геология, дейности в областта на хидрогеологията, инженерно геоложки проучвания, кладенци за вода, компленсни геотехнически проучвания, компленсни инженерногеоложки проучвания, мониторинг на подземни води, наземна и каротажна сондажна геофизика, обследване на кладенци, подземни води, проучвателно инженерногеоложко сондиране, проучвателно сондиране, проучвателно ядково сондиране, сондажни дейности и услуги за цялата страна, специализирана инженерингова компания, технически дейности и услуги, търсене и проучване на подземни води, узаконяване на кладенци, управление и надзор на сондажни дейности, хидрогеокрафт, хидрогеокрафт еоод, хидрогеоложки доклади, хидрогеоложки доклади софия, хидрогеоложки експертизи, хидрогеоложки експертизи софия, хидрогеоложки проучвания

Дейности и услуги

ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

 

ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД - специализирана инженерингова компания предлага следните услуги:

 

В областта на Хидрогеологията

 • Търсене и проучване на пресни, студени подземни води за целите на водоснабдяването;
 • Геофизични изследвания за търсене и проучване на подземни води;
 • Търсене и проучване на термални води, като носител на геотермална енергия;
 • Проучване на подземни води, като неблагоприятен фактор при строителство на сгради и съоръжения и проявления на геодинамични процеси и явления;
 • Мониторинг на подземни води, във връзка с геоекологични проекти;
 • Математическо моделиране (моделни анализи и проектиране) на комплексни хидрогеоложки задачи;
 • Изготвяне на проектна документация за легализация на стари и изграждане на нови вододобивни съоръжения (кладенци, изворни каптажи, дренажи и пр.).

 

В областта на Инженерната геология

 • Компленсни инженерногеоложки и геотехнически проучвания, проектиране и надзорна дейност за нуждите на строителството (гражданско, промишлено, пътно-транспортно и хидротехническо);
 • Полева оценка на геоложките рискове и инженерногеоложко картиране;
 • Геотехническа характеристика на геоложката среда и инженерногеоложките пластове;
 • Геофизични изследвания: наземни и каротажна (сондажна) геофизика чрез електрични (вертикално електрично сондиране-ВЕС, електропрофилиране, георадарни изследвания) и сеизмични методи на проучване;
 • Проучвателно инженерногеоложко сондиране, планиране, управление и надзор на сондажни дейности за геотехнически цели;
 • Други полеви методи на проучване: пенетрационни изпитания, щампови натоварвания, полеви срязвания, опробвания и др.;
 • Лабораторни инженерногеоложки изследвания за определяне на физикомеханичните параметри на скали и строителни почви.

 

Технически дейности и услуги

Сондажни дейности:

 

 • Проучвателно ядково сондиране;
 • Сондиране и изграждане на вододобивни съоръжения (сондажни кладенци);
 • Сондажни дейности за укрепване на строителни изкопи и откоси: пилотно и анкерно сондиране;
 • Сондажни дейности за усвояване на геотермална енергия и термопомпена климатизация на сгради;
 • Сондиране с голям диаметър за изграждане на шахтови вододобивни кладенци и колекторни канализационни шахти.

 

Обследване и рехабилитация на съществуващи вододобивни съоражения.Изграждане на помпени и пречиствателни системи и инсталации.
 

Контакти

ХИДРОГЕОКРАФТ ЕООД

София, ж.к. Младост 1, бл. 78 А
0899254932