BGRegistar.com

ХЕФЕСТ - Х ЕООД - Дейност

Дейност

ХЕФЕСТ - Х ЕООД

 

 

 

 

ХЕФЕСТ - Х ЕООД :

 

 

  • Изготвя досиета по пожарна безопасност.

 

  •  Изготвя планове за евакуация.

 

  •  Изготвя схеми за евакуация.

 

  •  Изготвя анализ по ПБ на обектите относно моментното им състояние и изискващо се за пожарообезопасяването им.

 

  •  Извършва практично и теоретическо обучение на клиентите в офиса на фирмата и в обектите.

 

  •  Извършва доставка на почти цялата гама изискващо се пожарно оборудване.

 

  •  Извършва сервизно обслужване на пожарогасителните средства на клиентите от и до обектите им.

 

  • На клиентите с договорни отношения услугите се извършват съгласно графика на обекта.

 

 

Контакти

ХЕФЕСТ - Х ЕООД

Козлодуй, ж.к.1, бл.10, офис 3
097380043
0886930339