BGRegistar.com

ХЕФЕСТ - Х ЕООД

Информация

За нас

 

ХЕФЕСТ - Х ЕООД е създадена през 1999 година със седалище град Козлодуй.  

 

Развива своята дейност в областта на търговията и услугите.

 

Занимава се със сервизно обслужване на пожарогасители и търговия с противопожарно оборудване.

 

Извършва обучение и изпити за квалификационни групи по правилниците за електрически и неелектрически уредби.

 

Предоставя безплатно теоретично и практическо обучение по пожарна безопасност на своите клиенти.

 

Изготвя необходимите документи и схеми за евакуация по пожарна безопасност.

 

Обектите на фирмата са оборудвани според нормативните изисквания, за развиване на такава дейност. Служителите са добре обучени и подготвени, за да изпълняват професионално своите задължения.

 

ХЕФЕСТ - Х ЕООД има договорни отношения със съседните общини, за да извършва обслужване на обектите на територията на съответната община, включваща детски заведения, училища, читалища, административни сгради, болници и хотели.

 

Няколко години подред печели обществена поръчка за обслужване на част от обектите на АЕЦ Козлодуй.

 

 

 

За клиента

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти,


Уведомяваме Ви, че фирма „ ХЕФЕСТ - Х ЕООД ”- Пожарна безопасност гр. Козлодуй, притежаваща Разрешение № 84/07.03.2012г. и Разрешение № 124/21.05.2012г. на ГД ”ПБЗН” - МВР за територията на Р. България, приема заявки за:

 

1. Доставка и монтаж на аварийно евакуационно осветление, съгласно изискванията на БДС EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”.
След извършване на дейността представяме:
а) Приемо-предавателен протокол за извършената дейност;
б) Сертификати за вложените материали;
в) Схема на аварийно-евакуационните осветители в обекта;

 

2. Доставка, монтаж и сервизно обслужване на касети и оборудването им за ВПК (вътрешни пожарни кранове) съгласно изискванията на EN 671-3.

Въз основа на съвместен договор, фирмата поема безвъзмездно и абонаментно обслужване на евакуационно осветление и ВПК, след пускането им в експлоатация.

 

3. При сключване на договор получавате безплатен транспорт при доставка и сервизно обслужване на пожаротехническите средства, съгласно изискванията на ISO 11602-2:2000.


4. Фирмата извършва и дейности по изготвяне на: схеми за евакуация, досиета по пожарна безопасност, планове за действие при бедствия и аварии, доставка, монтаж и абонаментно поддържане на ПИС (пожароизвестителни системи).

 

 

Контакти

ХЕФЕСТ - Х ЕООД

Козлодуй, ж.к.1, бл.10, офис 3
097380043
0886930339