BGRegistar.com

Фрезкомерс ЕООД - Дейност

Дейност

Фрезкомерс ЕООД e компания, изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Дейността на дружеството е насочена в различни направления:

 

Конструиране, производство и продажба на инструментална екипировка и металорежещи инструменти в следните основни групи :

 

Фрезкомерс ЕООД Габрово

 

 • стругарски ножове със ЗТП;
 • разстъргващи щифтове със ЗТП;
 • фрези със ЗТП опашкови и дорникови - челноцилиндрични; за шпонкови и „Т”-образни канали; ъглови - симетрични и за лястовича опашка; дискови тристранни с кръстосани и с прави зъби.
 • зенкери със ЗТП - опашкови и дорникови;
 • райбери със ЗТП - опашкови и дорникови;
 • ножодържачи за квадратни, правоъгълни и трапецовидни заготовки от HSS;
 • квадратни, кръгли и правоъгълни заготовки от HSS;
 • стругарски ножове със запоени пластини от HSS;
 • ножове за щосване на шпонкови канали - единични и комплекти от 4 мм до 40 мм поH7;
 • дорникови и опашкови фрези отHSS - челноцилиндрични - типове N,H,NR и NF с нормална и удължена работна част; за шпонкови и „Т”-образни канали; ъглови - симетрични и за лястовича опашка; дискови тристранни с кръстосани и с прави зъби.
 • дискови зъбонарезни фрези от HSS, в комплект от 8 броя от модул 1 до модул 4;
 • зенкери - опашкови и дорникови от HSS;
 • райбери - опашкови и дорникови от HSS /ръчни, машинни и конусни/;
 • специални инструменти със ЗТП или от HSS по чертеж на клиента;


Промишлени услуги :

 

 • закаляване на детайли от общото машиностроене на ТВЧ ;
 • презаточване на инструменти ;
 • стругова и фрезова обработка на детайли от общото машиностроене ;
 • ремонтна и инженерингова дейност.

 

Контакти

ФРЕЗКОМЕРС ЕООД

Габрово, ул. Генерал Николов 33
0899819686