BGRegistar.com

ФОНДАЦИЯ ХЪРС - Дейност

Дейност

безплатна правна помощ за получаване на обезщетение

 

 

Идеята за създаването на ФОНДАЦИЯ ХЪРС е да бъдат подпомогнати пострадалите от ПТП,веднага след настъпването на злополуката, когато имат нужда както от средства, така и от психологическа подкрепа и съдействие, за да получат адекватно лечение.


Една от основните дейности е да бъдат разяснени правата, които имат пострадалите и да им се помогне да ги реализират успешно.Фондацията има представители и сътрудници в цялата страна. Работи се с утвърдени специалисти: лекари, психолози, рехабилитатори, адвокати.


ФОНДАЦИЯ ХЪРС предоставя на пострадалите при ПТП безплатна правна помощ от квалифицирани адвокати, специализирани в тази област, изразяваща се в: Консултиране и разясняване на правата му като пострадал в наказателното производство.


Процесуално представителство в наказателното производство, което включва:


Следене хода на воденото досъдебно производство, запознаване с материалите по същото и подаване на жалби, искания, бележки и възражения.


Участие в съдебното производство като частен обвинител с цел поддържане на обвинението наред с прокурора и евентуално обжалване на съдебните актове.


Oбразуване и представителство по дело , водено срещу застрахователната компания, където е застрахована гражданската отговорност на виновния за ПТП водач или срещу Гаранционния фонд за присъждане на застрахователни обезщетения на пострадалия за претърпените от него неимуществени и имуществени вреди.


Oбразуване и представителство по изпълнителни дела с цел събиране на присъдените от съда суми като обезщетения в полза на пострадалия.


Заплащане от страна на ФОНДАЦИЯТА на таксите и разноските по водените дела, както и хонорара на адвоката, който го е представлявал.

 

 

Гореща линия: 02 9319915 гр. София, ул. Граф Игнатиев №14

 

Мобилни телефони: 0877939199, 0877939196

E-mail: hars.foundation@gmail.com

 

Представители:

 

Бургас: 0888331664

Адрес: Бургас, пл. Св. св. Кирил и Методий № 6

 

Русе, Разград, Търговище: 0876002616

 

Хасково: 0885202303

 

Габрово, Търново, Ловеч: 0886007679

 

Контакти

ФОНДАЦИЯ "ХЪРС"

София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 1, ап. 2
070010213
0877939199, 0877939196