BGRegistar.com

Фондация Уникалните деца на Видин

Информация

Фондация Уникалните деца на Видин


Фондация "Уникалните деца на Видин" работи по проблемите на деца с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания и техните семейства.

 

 

Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа към Фондация "Уникалните деца на Видин" се среми да създаве условия за корекционно - компесаторна работа с децата, подобрявайки физическото, интелектуалното, речевото и емоционалното им състояние.

 


Фондацията се стреми, посредством работата и грижите, тези деца да придобият полезни навици и умения, да се интегрират в системата на масовите училища и детски градини.

 

 

Фондация "Уникалните деца на Видин" предлага следните услуги: ДЦДУ - Дневна грижа  с капацитет 20 деца от 0 до 18-годишна възраст; ДЦДУ - Седмична грижа с капацитет 20 деца от 0 до 12-годишна възраст и ДЦДУ "Пролет" с капацитет 15 деца от 3 до 18-годишна възраст.

 

 

 

 

Активно включване на семействата на децата и младежите с увреждания в работата с тях.

 

 

Фондацията оказва подкрепа на роднините на увредените деца в морален и социален аспект.

 

Контакти

Фондация Уникалните деца на Видин

Видин, ж.к. Гео Милев, бл.12, вх.Д, ет.5, ап.103
094601678
0882422778