BGRegistar.com

Фондация Уникалните деца на Видин

дневен център за деца с увреждания видин, дневна грижа за деца с увреждания видин, дневни грижи за деца с увреждания видин, дцду дневна грижа видин, дцду пролет видин, дцду седмична грижа видин, почасова работа с деца с увреждания видин, почасови грижи за деца с увреждания видин, работа с деца с двигателни проблеми видин, работа с деца с ментални проблеми видин, работа с деца с множествени увреждания видин, работа с деца с почасова грижа видин, работа с деца с увреждания видин, работа с деца със зрителни проблеми видин, седмична грижа за деца с увреждания видин, уникалните деца, уникалните деца на видин, фондация , фондация видин, фондация за деца с увреждания видин, фондация за работа с деца с увреждания, фондация подпомагаща деца с увреждания видин, фондация работеща с деца с увреждания видин, фондация уникалните деца на видин, център за обществена подкрепа видин, център за работа с деца с увреждания видин

Информация

Фондация Уникалните деца на Видин


Фондация "Уникалните деца на Видин" работи по проблемите на деца с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания и техните семейства.

  

Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа към Фондация "Уникалните деца на Видин" се стреми да създаде условия за корекционно - компесаторна работа с децата, подобрявайки физическото, интелектуалното, речевото и емоционалното им състояние.

 

Фондацията се стреми, посредством работата и грижите, тези деца да придобият полезни навици и умения, да се интегрират в системата на масовите училища и детски градини.

 

Фондация"Уникалните деца на Видин" предлага следните услуги:


ДЦДУ - Дневна грижа  с капацитет 20 деца от 0 до 18-годишна възраст

 

ДЦДУ - Седмична грижа с капацитет 20 деца от 0 до 12-годишна възраст

 

ДЦДУ "Пролет" с капацитет 15 деца от 3 до 18-годишна възраст

 

Център за обществена подкрепа - работи с деца, застрашени от отпадане от училище, както и с непълнолетни майки.

 

Всеки един от центровете разполага със социален работник, психолог, логопед, специален педагог и рехабилитатор. Има и деца с почасова грижа.

 

Работата с децата е индивидуална, защото всяко от тях има специфични потребности, нуждае се от емоционална подкрепа, от насока на подготовка и обучение.

 

Работи се и групово посредством сформирани малки групи от 4 - 5 деца, съобразно възможностите и възрастта на децата.

 

Фондацията се стреми да обхване, приеме и чрез своите специалисти да приложи съвременните методи на обгрижване на всички деца в неравностойно положение, дарявайки ги с много внимание и обич. Тук те получават възпитание и обучение, посредством използване на помагала по специални програми, съобразени с техните възможности.

 

 

През 2020г. е открита специализирана сензорно-акустична зала, оборудвана с най-съвременните уреди за подпомагане обучението и развитието на децата с аутизъм и със специфични потребности.


Мисията на Фондацията "Уникалните деца на Видин" е посредством работата с децата, да формира у тях умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

 

Активно включване на семействата на децата и младежите с увреждания в работата с тях.

 

Фондацията оказва подкрепа на роднините на увредените деца в морален и социален аспект.

 

 Председател на фондацията е д-р Марийка Рангелова.

Контакти

ФОНДАЦИЯ УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН

Видин, ж.к. Гео Милев, бл.12, вх.Д, ет.5, ап.103
094601678
0882422778