BGRegistar.com

ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК

Информация


SOS-семейства в риск„SOS-семейства в риск“ е фондация, създадена през 2003 година. Вписана е в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Варненския окръжен съд с Решение от 6 Февруари 2003 година по ф.д. №3466/2003 година.

 


Фондация „SOS-семейства в риск“ е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието и е универсален правоприемник на Сдружение с нестопанска цел Асоциация „SOS-семейства в немилост“, създадено през 1997 година.

 

 


Мисията на Фондацията е да подобрява качеството на живот и гражданската чувствителност. Цели се повишаване на отговорността и ангажираността към децата, семействата и групите в риск или потенциален риск от негативни социални явления.

 

 


Целите на Фондация „SOS-семейства в риск“, са свързани с осигуряването на съдействие на обществото и държавата, в осигуряването на равни възможности на гражданите за пълноценно участие в сферите на обществения живот.

 

 

Фондацията цели да осигури подкрепа в процесите - борба и превенция на явления, нарушаващи правата на човека.

 

 

„SOS-семейства в риск" създава условия за обучение и прилагане на професионална консултативна дейност, съответстваща на всички установени международни стандарти.

 

 

Фондацията разполага с Кризисен център и Център за социална рехабилитация и интеграция.

 


В тях се осигурява хуманитарна помощ, социално застъпничество, психотерапия за потършевши и техните близки, фамилна терапия, психологически консултации, кризисна интервенция и много други социални дейности.

 

 

Фондацията организира още: кампании сред широката общественост, организация на свободното време, осигурява представителство във ВРС, осъществява юридически консултации и други.

 

Лицензи и Удостоверения

 

SOS-семейства в риск

 

 

SOS-семейства в риск

 

 SOS-семейства в риск

Контакти

ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК

Варна, ул. Синчец №21
052609677, 052613830
052613830