BGRegistar.com

Фондация Български център за джендър изследвания - София - Мисия, Визия, Цели

Мисия, Визия, Цели

 

МИСИЯ


Мисията на БЦДИ е да бъде посланик на идеята за равнопоставеност на жените и мъжете на национално ниво и в региона, както и по света. Фондацията активно работи за създаването на механизми и мерки за промяна на нагласите в обществото и въвеждане на справедливо и балансирано законодателство, съобразено с универсалните норми за благоприятстване и постигане на равнопоставеност.

 


ВИЗИЯ

 

Постигане на равнопоставеност във всички сфери на обществения живот, утвърждаване на организацията като международен център от професионалисти в областта на антидискриминационното право, равенството между половете, домашно насилие, репродуктивните права и трафика на хора.

 

 

ЦЕЛИ

 

Извършване на джендър изследвания във всички области на обществения живот на Рбългария и региона, подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната, равни възможности и равно представителство на жените и мъжете и на различните етноси в публичния и частния сектор, насърчаване на равенството и равните възможности на всички граждани в обществото чрез подпомагане на социално слабите и другите лица, жертви на дискриминация, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и личностна реализация, разпространяване на обективна информация за джендър проблеми, застъпничество за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма чрез индивидуална защита на правата на човека и инициативи за съответствие на българското законодателство с тези стандарти.

 

Контакти

Фондация Български център за джендър изследвания - София

София, бул. Васил Левски № 33
029635357
0878567620
029635357