BGRegistar.com

Фондация Български център за джендър изследвания - София - Контакти

бцди, български център за джендър изследвания, джендър, дискриминация, домашно насилие, достъп до правосъдие, изследвания, насилие основано на пола, недискриминация, независима неправителствена организация бцди, ненасилие, права на жените, права на човека, препоръчана организация в обществена полза софия, равни възможности, равнопоставеност, трафик на хора, фондация български център за джендър изследвания, фондация за защита правата на жените, фондация за защита срещу дискриминация, фондация за защита срещу домашно насилие, фондация за недискриминация и репродуктивни права, фондация за равенство между половете, фондация за равнопоставеност на половете, фондация защитаваща правата на човек софия, фондация център за джендър изследвания, център за джендър изследвания, център за джендър изследвания софия, център за защита правата на човека софия, център за защита срещу дескриминация софия, център за защита срещу домашно насилие

Контакти

Фондация Български център за джендър изследвания - София работи в сферата на:

 

 

  • Домашно насилие
  • Защита правата на човека
  • Tрафик на хора
  • Превенция на дискриминацията
  • Социално - икономически и политически права на жените
  • Младежки дейности

 

 

Контакти

 

 

град София
бул. Васил Левски № 33
тел.: 029635357, 0878567620
факс: 029635357
е-mail: office@bgrf.org

 


град Хасково
ул. Пирин № 9
тел.: 038624685, 0878567659
факс: 038624685
е-мейл: bgrfhaskovo@mail.bg

 

 

град Димитровград
ул. Климент Охридски № 1, ет. 1, ст. 1
тел.: 038624685, 0879387620
факс: 038624685
е- мейл: bgrfhaskovo@mail.bg

 

Контакти

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ - СОФИЯ

София, бул. Васил Левски № 33
029635357
0878567620
029635357