BGRegistar.com

ФИНУЪРК

Информация

ФИНУЪРК

 ФИНУЪРК е компания с амбициозни цели на пазара на финансово – счетоводни услуги.

 

Приоритет на компанията е прецизното и качествено обслужване на настоящите ни и бъдещи клиенти. Застъпваме интересите на доверилите ни се, чрез балансирани решения между изискванията на българското и европейското законодателство, счетоводните стандарти – от една страна, и от друга - икономически изгодните за бизнеса варианти.

 

Предлагаме адекватни цени на пазара на финансово-счетоводни услуги. Те са съобразени с документооборота, дейността на фирмата Ви, числеността на персонала, правната форма, наличието на вътрешнообщностни доставки или придобивания, внос, износ и ред други особености на бизнеса Ви. След първата ни среща ние ще проучим обстойно гореизброените важни елементи и ще Ви предложим ценово обоснована оферта.

 

 

Екипът ни се състои от специалисти с висше финансово – счетоводно образование, продължителен опит в бранша, калени в сложни данъчно – счетоводни казуси и преминали през данъчни ревизии и одити. Въпреки това остават свежи и приветливи към Вашите изисквания и въпроси.

 

Предлагани услуги:

  •  Счетоводни услуги;
  •  Труд и работна заплата;
  •  Консултации;
  •  Административни услуги;
  •  Финансов анализ и други.

 

Част от причините, поради които можете да ни се доверите:

 

  • Индивидуален подход към бизнеса на нашите клиенти. CRM система, с помощта на която обещаното не е забравено. Пълна информация за дейността на клиента, история на комуникацията с него – е-мейли, писма, телефонни разговори, договори. Прикрепени документи важни за счетоводното отчитане и съвместната ни работа в електронен формат. Пълна конфиденциалност на информацията осигурена от контролирани права на достъп.
  • Всички давани от нас консултации, отговори на запитвания или финансово-счетоводни отчети се предлагат на английски или немски език без това да ви струва допълнителна такса. Финансовите анализи се представят като презентации.
  • Изцяло комуникираме от името на клиента и в негова полза с данъчни институции, социално осигуряване и всички ведомства от публичния сектор. Изясняваме своевременно възникнали финансово-счетоводни въпроси директно с доставчици и клиенти (също на английски или немски език).

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Посещение в офис на клиента по зададен график, когато това е необходимо за комуникацията между ФИНУЪРК и съществуващ счетоводен отдел или просто за да осигури нормалното протичане на дейности, зависещи от счетоводното отчитане, администрирането на работните заплати и трудовите досиета или от данъчното консултиране.
  • Ангажираме се да отговаряме за неща, с които на мениджмънта „не му се занимава”, не просто, за да печелим, а защото за нас е предизвикателство да стоим от дясната страна на нашите клиенти.

 

От Януари 2009 фирма FinWork e приета за член на Асоциацията на Специализираните Счетоводни Предприятия. Критерии за членство в АССП са фирмата да извършва дейност като специализирано счетоводно и/или одиторско предприятие, ръководителите на счетоводното предприятие да имат чисто съдебно минало, да приемат Устава на АССП и Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите (IFAC).

 

С приемането ни за членове на АССП ние гарантираме на нашите клиенти съвестно и коректно отношение, тъй като се приобщаваме към счетоводните предприятия, споделящи висок професионален морал и принципи.

Контакти

ФИНУЪРК

София, ул. Казбек 60, ет. 3, ап. 12
029581590
0878851590