BGRegistar.com

УСТРА БЕТОН ООД

Информация

УСТРА БЕТОН ООД

бетонов възел кърджалиУСТРА БЕТОН ООД е регистрирано през 2004 година със седалище град Кърджали. Развива своята дейност в областите на стоителството и транспорта.
 
Фирмата произвежда плътен добавъчен материал, бетон и строителни разтвори, поддържа инфраструктурата, извършва транспортни услуги и услуги със строителна механизация.
 
Разполага със седем силоза за цимент с обща вместимост 700 тона, два силоза за хидратна вар с обща вместимост 200 тона, склад за добавъчни материали, работилница за поддръжка, собствен водоем и автокантар.
 
Общата мощност на бетовия център е 720 м3 бетонови и 120 м3 строителни разтвори за една смяна. Всички произвеждани продукти на Устра - Бетон ООД са сертифицирани по европейските стандарти.
 
УСТРА БЕТОН ООД разполага със собствена трошачна инсталация и извършва добив на речна баластра и производство на плътни добавъчни материали. Добивът на речна баластра се извършва от находище, обхващащо участъци от река Върбица с обща площ на участъците за изземване около 900 дка.
 
Общото количество речна баластра е около 1 200 000 м3. Тя се добива от динамичните запаси, съобразно проектите за екплоатация и се възстановява при пълноводието и отлагането на твърдия отток в реката, без да се нарушава профила на бреговата ивица и без да се засягат терени с хумосен пласт.
  
Дружеството разполага със собствена Строителна лаборатория, която извършва контрол на всички процеси и продукти.  
 
бетон кърджалиДружеството разполага с автомобилен парк, строителни машини и оборудване, с които обслужва както собственото строително производство, така също извършва услуги на фирми и граждани със строителна механизация и механизирани инструменти, автотранспортни услуги със специализирани, бордови и лекотоварни   автомобили.
 
Поддръжката на автомобилния парк и строителната механизация се осъществява в Базата за ремонт и поддръжка, която се намира в район Летище, Кърджали.
 
Базата разполага с две ремонтни халета.

Контакти

УСТРА БЕТОН ООД

Кърджали, Промишлен район - Летище
0885104050, 0888200300