BGRegistar.com

УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ

Информация

УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ

Ученическо общежитие Максим Горки

УО Максим Горки, Кубрат е общежитие, открито през учебната 1953-1954 година. 

 

Предназначението му е за деца от близките села, учащи в Единното средно училище в града.


За период от 23 години са построени 3 сгради с капацитет 500 деца, строежът е осъществен от ГНС – Кубрат.


През 1977 година УО Максим Горки, Кубрат вече разполага със солидна материална база, подходяща за реализиране на УВП.


Общежитието разполага с библиотека с богат книжен фонд, разполага още с телевизори, магнетофони, грамофони и много други УТС.


Всичко това прави обслужващото звено притегателен център за над 500 ученици. Звеното развива, създадените през годините, традиции в художествената самодейност, туристическата и спортната дейности.


Учебно-възпитателният процес е насочен към изграждането на умения за самоподготовка и чувство за отговорност и дисциплина у учениците.


В Ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат са настанявани около 50 ученика от горен курс на СОУ Христо Ботев и ПГ в град Кубрат.


Учениците, настанени в Общежитието, са предимно от селата на общината, по-малък е броят на учениците от съседните общини, поради финансови проблеми в семействата.


Почти всички ученици са от социално слаби семейства с безработни родители или родители-инвалиди. Увеличава се и броя на ромите, които успешно завършват средно образование. Те са от село Сеслав и работят със Асоциация „Интегро”.


Към днешна дата Ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат се помещава в сграда на 5 етажа. Апартаментите, в които са настанени учениците, са с обновено обзавеждане, освежени са, сградата разполага със занимални, видеотека и компютърен кабинет.


В Общежитието работят 4 старши възпитатели и директор. Заниманията по интереси са обединени в клубна дейност. Възпитателната работа е адекватна на условията, при които живее младото поколение днес.


Ученическо общежитие КубратС всяка изминала учебна година, единственото обслужващо звено в общината, се превръща във все по-желан от учениците учебно-възпитателен и социален център за изграждане на интелектуално и професионално нравствени личности.


Материалната база на Ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат се подобрява всяка година, подобряват се условията за учение и отдих и интегрирането на децата със специални образователни изисквания. Всичко това спомага за решаването на проблема с отпадащите ученици от училище. Всички деца, настанени в Ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат придобиват навици за здравословен начин на живот, които много от семействата им не могат да предложат и ще се грижат сами за обновената база, като за свой втори дом.

Контакти

УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ

Кубрат, ул. Страцин 2
084873291