BGRegistar.com

УНИВЕГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Информация

Унивег България ЕООД е фирма, доставчик на логистични услуги, специализиран в сферата на хладилната логистика и транспорта. Услугите са насочени към големите търговски вериги, вериги ресторанти, вносители, производители и дистрибутори на хранителни продукти.

 


UNIVEG предлага на своите клиенти и партньори температурно контролирана логистика и хладилен транспорт, подходящи за всички видове свежи, охладени и замразени продукти. Услугите се извършват на територията на цялата страна.

 


 Услугите, които предлага и извършва компанията, са: 

 


- Логистика 


- Транспорт


- FoodService: доставки за заведения

 

Унивег България ЕООД

 

 

Унивег България ЕООД

 

 

UNIVEG

 

Мисия и История

МИСИЯ

 

Мисията на фирмата  е да развива успешен бизнес на базата на творчески подход и оперативна ефективност в предлагането на логистични решения в областта на пресни и замразени продукти.

 


В изпълнение на тази мисия компанията е обърната към:

 


- своите клиенти, като им предлага логистични решения с високо качество и отлично обслужване и се стреми към дълготрайни партньорства


 - своя персонал, като предлага на служителите си мотивираща среда, която насърчава
иновативния дух и споделянето на знания и умения
 

 

ИСТОРИЯ

 

UNIVEG България ЕООД се създава през 2006 г. като част от експанзията на UNIVEG Group в Източна Европа. Фирмата е 100% собственост на UNIVEG Белгия.

 


Още с основаването си UNIVEG България започва дейност като доставчик на логистични услуги за пресни и замразени продукти с акцент върху търговците на дребно. През 2008 г. компанията разширява своя бизнес, добавяйки асортимент от замразени продукти към логистичната услуга за търговците на дребно.

 


През 2009 г. се въвежда нова услуга под името FoodService (доставки за заведения). Тя обхваща пълен набор от логистични услуги на хранителни и нехранителни стоки за вериги ресторанти.

 


През 2011 г. UNIVEG се премества в новопостроена логистична складова база, намираща се в община Елин Пелин.

 

 

Контакти

УНИВЕГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Мусачево, Мусачево
029026700
029026716