BGRegistar.com

УВЕКС ЕООД - Услуги

Услуги


Увекс ЕООД

 

Услугите, предлагани от Увекс ЕООД, са:

 

Работа с хидрочук


Работа с каналочистачна машина


Разбиване на стоманобетон с агрегат "Лифтън"


Водочерпане с агрегат "Лифтън" (помпа)


Изкоп с багер земни почви


Рязане на асфалт и бетон


Проучване и представяне на изходни данни за проектиране на жилищни сгради


Проучване и представяне на изходни данни за проектиране на стопански и общественообслужващи сгради


Съгласуване ПУП, ПР, ПЗ, ПП


Сключване на предварителен договор за сгради с РЗП до 50 кв.м


Сключване на предварителен договор за сгради с РЗП над 50 кв.м


Сключване на окончателен договор за присъединяване към ВиК мрежи


Откриване на партида на новомонтиран водомер


Промяна собственост на партида


Издаване удостоверение на абонат, служебна бележка, дубликат на фактура, справка за партида на абонат


Възстановяване водоподаването след прекъсване на абоната при условията на чл. 37(1) от ОУ и чл. 41(3), т.1 и т.2 от Наредба №4 / 2004 г.


Частично изпразване на водопроводната мрежа по искане на клиента за жилищни сгради, за стопански и общественообслужващи


Транспорт


Разглеждане и съгласуване на работен (технически) проект за жилищни сгради


Разглеждане и съгласуване на работен (технически) проект за стопански и обществено обслужващи сгради


Сключване на договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система, съгласно чл. 4(3) от Наредба №7 / 2000 г.

Контакти

УВЕКС ЕООД

Сандански, ул. Асен Хадживасилев 9
074632118, 074630578
0887757063
074632118