BGRegistar.com

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Информация

Информация

 

Фирма ТЮФ Рейнланд-България ЕООД равива своята дейност в областта на енергийната ефективност. Дружеството е партньор на TUV RHEINLAND GROUP, Germany - 100% собственост.

 

УСЛУГИ


Индустриални услуги


• Оценяване на съответствието на: съдове и съоръжения под налягане; транспортируеми съоръжения под налягане; строителни продукти;
• Периодичен контрол на транспортируеми съоръжения под налягане по ADR/RID;
• Сертификация на дефектоскописти, заварчици;
• Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сгради;
• Независим технически надзор при производството и монтажа на компоненти и изделия при работа в надзорната област;
• Изпитване, сертификация и допуск на фирми за работа като заваръчно предприятие, съгласно EN ISO 3834;
• Сертификация на производители на метални конструкции, съгласно DIN 18800-7 и ЕN 1090;
• Сертификация на фирми, работещи по производство и ремонт на железопътни превозни средства и части, съгласно ЕN 15085;
• Контрол и изпитване без разрушаване (NDT)
• Оценка на остатъчния ресурс на съоръжения под налягане
Сертификация на системи за управление на:
• качеството (БДС EN ISO 9001:2008); околната среда (БДС EN ISO 14001:2004); здравето и безопасността при работа (BS OHSAS 18001:2007); безопасността на хранителни продукти (БДС EN ISO 22000:2006, FSSC 22000, IFS); информационната сигурност (БДС ISO/IEC 27001:2006); социалната отговорност SA 8000:2001, BSCI; ISO/TS 16949:2010; на енергията, (БДС EN ISO 50001:2011), интегрирани системи за управление – изпълнявани от български одитори.

 


Сертификация на продукти


Обучения - IRCA Регистрирани курсове за Одитор/Водещ одитор; SCC; Системи за управление; Заваряване и др.


ТЮФ Рейнланд-България ЕООД - 140 години Вашият надежден партньор.

 

Контакти

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД

София, бул. Драган Цанков 23А,
029879291
029876605