BGRegistar.com

ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - Дейност

Дейност

ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Търговско - промишлената палата - Добрич :

 

 

Подкрепя, насърчава, представя и защитава бизнес интересите на своите членове. 

 

Представител на работодателите Търговско  - промишлена палата Добрич е колективен член на БТПП, която е редовен член на международната Търговска камара - Париж и на редица други международни организации. Тези контакти са и източници на полезна бизнес и фирмена информация.

 

Извършва дейност за установяване на национални и международни контакти за своите членове.

 

Предоставя възможност за срещи и разширяване на контакти с други местни хора от бизнеса.

 

Участва в различни обучения, семинари, бизнес пътувания, организирани от Търговско промишлена палата Добрич.

 

Информация и консултации по международна търговия, мита и митнически такси, банкови заеми, финансиращи програми, кредитни линии и бизнес планиране.

 

Поддържа външнотърговски регистър, издава удостоверителни документи, сертификати за произход, карнети АТА, лицензи и референции.

 

Съдейства при издаване на бизнес покани и визи.Извършва услуги в подкрепа на бизнеса, включващи преводи, фото копия, факс и e-mail.

 

Членовете получават безплатни консултации както и отстъпка от цената на семинари, обучения, бизнес пътувания и митнически документи.

 

Членовете получават месечен бюлетин с новини и бизнес оферти от Европа.

 

Регистрацията на фирми се извършва само от представители на палатата. Фирмите, които желаят да се регистрират трябва да го направят лично в Търговско - промишлена палата в град Добрич.

Контакти

ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Добрич, ул. България № 3
058601471, 058601472, 058601435