BGRegistar.com

ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Информация

ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Търговско  - промишлена палата е създадена през 1990 година със седалище град Добрич.

 

Неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране.

 

Търговско  - промишлена палата е организация на работодателите, която се занимава с бизнес услуги, външнотърговски документи, провежда семинари.

 

Има около двеста члена, включващи частни и държавни фирми от региона на Добрич.

 

Търговско  - промишлена палата предлага съдействие и на частни лица и фирми, които не членуват в организацията.

 

Създадена, за да насърчава местните дейности и предприемачи, което  допринася за регионалното икономическо развитие и просперитет.

 

Целите на Търговско - промишлената палата - Добрич са да стимулира международната търговия и инвестиции, да насърчава обмена и да представлява интересите на членовете си на местно и международно ниво. 

 

От 2008 година Търговско  - промишлената палата Добрич е една от организациите домакини на  Enterprise Europe Network, която е най - голямата информационно -консултантска мрежа в Европа.

 

Основната цел на тази мрежа е да помага малките и средните предприятия да разгърнат своя иновационен потенциал и да повиши тяхната информираност относно политиките на Европейската комисия.

Контакти

ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Добрич, ул. България № 3
058601471, 058601472, 058601435