BGRegistar.com

ТРУД АД

Информация

ТРУД АД

Труд АД е основано през 1893 година със седалище град Русе.

 

Развива своята дейност в областта на производството.  Първоначално започва  да произвежда строителни материали.

 

През 1897 година пазарът налага усвояване на нов вид изделия - огнеупорни тухли. Името Труд АД се обвързва трайно с поставяне основите на огнеупорната промишленост в България.

 

Днес дружеството произвежда широка гама плътни и лекотегловни огнеупорни изделия и материали.

 

Труд АД успешно обединява над стогодишната си традиция с предимствата на съвременните технологии. Произвежда плътни и топлоизолационни огнеупорни изделия и материали.

 

Труд АД има собствен железопътен коловоз - предпоставка за бърз и икономичен транспорт. Модерният газопровод собственост на Труд АД  е един от факторите за ниските цени на изделията.

 

Труд АД произвежда и предлага :

 - Алумосиликатни плътни изделия.

 - Лекотегловни топлоизолационни тухли.

 - Киселинноустойчиви изделия.

 - Специални изделия за керамиката.

 - Огнеупорни маси и шамотни мертели.

 - Графито - шамотни изделия.

 - Шамотни фракции.

 - Изделия за интериорно и екстериорно оформление.


Основни области на приложение - металургия, стоманолеене, енергетика, цимент и вародобив, стъкларска промишленост, машиностроене, фина керамика, строителна керамика, нефтопреработване и химическа промишленост и архитектурен дизайн.

Контакти

ТРУД АД

Русе, бул. Тутракан № 19
082815214, 082815243