BGRegistar.com

ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ - ДОБРУДЖАНКА

Информация

Информация

 

ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ - ДОБРУДЖАНКА е със седалище град Силистра, ул. Д-р Анастас Янков № 37. Развива своята дейност в областта на производството.

 

ТПКИ ДОБРУДЖАНКА - Силистра е с дългогодишна история, започнала дейността си през далечната 1954 година, като и до днес е запазвала името си, което подсказва, че има социална цел, съхранена във времето.

 

В първите години кооперацията се е помещавала на територията на бившите конюшни в близост до някогашната Окръжна болница - сега МБАЛ - Силистра, като все още някои от цеховете там са действащи заедно със складовата база.


Административно - производствената сграда е изградена през 1974 година и се намира на ул. Д-р Анастас Янков 37.


В началото ТПКИ започва производства на оградна мрежа, плетени кошници и детски облекла.


След 1989 година кооперцията преорентира дейността си, като свива детското производство и започва производство на дамски облекла. През всички тези немалко години, кооперацията произвежда опаковки от велпапе и картон, но вече при съкратени обеми предимно за местни нужди.


ТПКИ ДОБРУДЖАНКА - Силистра оцелява благодарение на конфекционното си производство и от контактите си с чуждестранни партньори, благодарение на производството на ишлеме - чрез изработки с материали на клиента и заплащане на парче. Този вид сътрудничество е много успешен и Добруджанка поддържа политика на работа с партньори в дългосрочно взаимодействие, като работи с едни и същи поръчители от Германия и Италия.

 

Специализирана в производството на конфекция в класически и спортен стил. Съхранила традицията за изработка на български облекла, предизвикващи напоследък все по - голям интерес в чужбина.

 

ТПКИ ДОБРУДЖАНКА - Силистра работи предимно за износ по дългосрочни договори с фирми от Европейския съюз, включващи производство на облекла на база ишлеме. Към момента в кооперацията работят двеста и десет души, от които осемдесет трудоустроени, независимо от което Добруджанка продължава да бъде сред големите предприятия в града. Произвежда по 20 000 броя на масец. Работи на ишлеме с фирми от Германия и Италия.


КООПЕРАЦИЯ ДОБРУДЖАНКА работи, съобразно мисията си, която е насочена към разработването, производството и реализацията на конкурентноспособни изделия с качество, отговарящо на настоящите и бъдещи изисквания на партньорите и клиентите. Производственият процес се извършва от добре подготвен екип, притежаващ богат професионален опит в сферата на дейност.


Междувременно ТПКИ ДОБРУДЖАНКА израсна и работи с по - високи ценови категории. Преди кооперацията произвеждаше дрехи за масова употреба, а сега изработва модели за висша мода. Разполага с модерен робот за кроене.


Кооперацията разработва проекти, свързани с обновление, добри условия за труд, както и с изграждане на социален микро климат.


ТПКИ ДОБРУДЖАНКА - Силистра постави добро начало, получи перспективно развитие, като през последните години намери правилна посока, съхранявайки и развивайки традиционната за кооперацията екипност и добър колектив, именно така, кооперацията продължава своето обновление и просперитет.

 

Контакти

ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ - ДОБРУДЖАНКА

Силистра, ул. Д-р Анастас Янков 37
086821243, 086821250
086821246